weebly reliable statistics

Екопроект EООД

 

 

   

Екопроект е бързоразвиваща се компания,която е създадена и оперира на  пазара от 1999 г, в областа на инженеринга на пречиствателните станции,на използването на алтернативни източници на  енегргия и на енергийната ефективност, водородни технологии, иновативни решения за подобряването на околната среда и др. Всички дейности,които дружеството извършва се осъществяват по международно утвърдени стандарти.                      

Компанията следва пътя на разработване на технологии насочени към производството на електроенергия и възобновяеми горива от отпадъци и отпадна биомаса. На базата на водещи авангардни технологии проектираме,разработваме и изграждаме високотехнологични съоръжения до окончателното пускане на системите в отлично качество.Ние отдаваме и голямо значение на сигурноста и защитата на околната среда и не на последно място предоставяме изключително kонкурентни и печеливши  услуги.