weebly reliable statistics

Замяна на изкопаемите горива с биомаса

Природния газ, въглищата, нефта, мазута и произведената от тях електроенергия са причина за емисиите наCO 2. Смяна на тези невъзобновяеми енергийни източници с възобновяеми и неутрални източници - например биомаса - не само може да намалите тези емисии, но също така и да се възползвате от продажбата на квоти за емисии.

Използвайте плъзгачите по-долу, за да изберете количеството на природен газ, електроенергия, въглища и петрол (мазут), което можете да замените (или икономисате). Очакваното намаляване на емисиите на CO 2 и приблизителната печалба от продажбата на квоти ще се изчислява автоматично.


хил. м3 газ намаляването на емисиите ще е т. CO2

 

kWh електричество намаляването на емисиите ще е т. CO2

 

т. въглища намаляването на емисиите ще е t CO2

 

т. мазут намаляването на емисиите ще е t CO2

 

т. CO2.

 

Евро (средно 10 евро / тон CO 2 )

 

хиляди евро ..

« към предишната страница