weebly reliable statistics

Контакти

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Адрес: гр. София, Манастирски ливади-Запад,ул Бяло поле 3
 
Атанас Иванов - Управител:0899/ 89 51 62
 
  
Пречистване на питейни,битови и промишлени отпадни води  
Инж. Владимир Любенов: 0892/ 444 230 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Липсваща / Невалидна информация във формата:
    « към предишната страница