weebly reliable statistics

Обекти

Промишлени отпадни води

Промишлени отпадни води
 Изградени пречиствателни станции за промишлени отпадни води от Екопроект EООД                                                                                                                          ...
» прочети повече

Референции

Референции
 Референтен лист Екопроект ООД е инженерингова компания с богат опит в областта на пречистването на водите, битовите отпадни, питейните, промишлените отпадни и разработва иновативни решения за подобряване на околната среда и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и  в предоставянето на консултации на клиенти в подготовката и финансирането на проекти ,в  междуселищната водоснабдителна инфраструктура, пречиствателните станции и използването на възобновяеми...
» прочети повече

Фотоволтаични системи

Фотоволтаични системи
Фотоволтаични системи "Баримекс" ЕООД гр. Пловдив - Извършване на Слънчево енергиен одит. "Хелиос" ООД гр. Н. Загора - Слънчево-енергиен одит. Работно проектиране. Изграждане на ФВ 55 kWp "Юроком-2000" ООД гр. гр. София - Слънчево-енергиен одит. Предпроектно проучване "ТЕДИ - ВАСИ" ЕООД гр. Тетевен - Слънчево-енергиен одит "Сън Проджект" ЕООД с. Церетелево - Слънчево-енергиен одит. Предпроектно проучване...
» прочети повече

Битови отпадни води

Битови отпадни води
Изградени пречиствателни станции за битови отпадни води АЕЦ – Белене – Работни проекти и доставка на оборудване за ПСОВ на две пречиствателни станции с капацитет 200м3/дн и 400 м3/дн  >>   Работен проект и изпълнен договор за изграждане до ключ на ПСОВ на жилищни комплекси:“Cristal Spa Residence”, ”Golden Hills”, ”The...
» прочети повече

Общински обекти

Общински обекти
Проектирани и изградени пречиствателни станции за общини и малки населени места   Екопроект ООД си сътрудничи за изпълнението на интегрирани водни проекти или част от тях със следните общини и малки населени места: 1. Община Калояново: Изготвяне на предпроектни и инвестиционни проучвания и идеен проект за „Пречиствателна станция за отпадни битово – фекални води ”. с. Дълго поле с население 2000 екв.ж. с. Житница с население 1700 екв.ж. с....
» прочети повече
« към предишната страница