weebly reliable statistics

Енергийна ефективност

 

    Прилагане на енергоспестяващи мерки

        ♦Обследване на сгради и съоражения                                                                                                                                                                                                                                        

        ♦Сертифициране на сгради                                                                                                                                                                                                                                                          

        ♦Изготвяне на технико-икономическа оценка                                                                                                                                                                                                                                                    

        ♦Изпълнение и гаранция на препоръчаните мерки                                                                                                                                                                                                   

 

                     Проектиране на ОВК

        ♦Отоплителни инсталации                                                                                                                                                                                      

        ♦Вентилационни инсталации                                                                                                                                                                                       

        ♦Климатични инсталации                                                                                                                                                                                    

         ♦Газови инсталации                                                                                                                                                                                                  

« към предишната страница