weebly reliable statistics

Инвертори

 

Инвертори

Преобразуване на слънчевата енергия в електричество

Инверторът (преобразувателят) на напрежението е основната част на фотоволтаичната система. Работата на една соларна система работи толкова добре, колкото добър е нейният преобразувател. Чрез инвертора, правият ток се преобразува от силициеви клетки в променлив и се трансформира до необходимото напрежение.

 

 

« към предишната страница