weebly reliable statistics

Модул термична газификация Epyr 2500

 

Модул термична газификация Epyr  2500

 

Технологията EcoPyroplysis-"EPYR" е разработена от компанията ЕКОПРОЕКТ специално за преработка на различни видове отпадъци.Инсталацията позволява да се произвежда от 1 до 3 MW/h екологически чиста ел.енергия.Тя е проектирана на модулен принцип, така че  клиентите да получат възможност да изградят пиролизния комплекс с капацитет съответстващ на техните изисквания.Модулната конструкция на нашите системи дава възможност за няколко линии за преработка, като целия капацитет на системата е безкрайно разширяем.Всяка система  може да се състои от един или няколко линии за преработка, или модули, в зависимост от необходимия капацитет на проекта.Работната температура е до 850 С.Системата може да работи 24 часа на ден,7дни в седмицата и е проектирана за средногодишно натоварване от 8000 часа.

  

http://www.youtube.com/watch?v=gJoxNrBOHD0&feature=youtu.be

Компоненти на системата

Коплекса се състои от следните модули:

1.Модул подготовка:

Приемно- входящи устройства

За по-голяма ефективност раздробените отпадъци се изсушават до 15%.

2.Модул пиролизен газификатор:

Реактора е предназначен чрез уникална технология да конвертира входящите суровини в газова смес, твърд остатък и течна фракция.Специална шнекова ситема осигурява непрекъснатото подаване на суровината и предотвратява проникването на кислород в реактора.

3.Модул газоочистване:

Пиролизните газове минават през  устройства,където се охлаждат и пречистват.

4.Модул водна кула

5.Модул генераторна част  

 

 

 

Пиролизната технология може да се осъществи при сравнително ниски инвестиционни разходи и висока енергийна ефективност  в  сравнение с други процеси,особено при по-малки размери на оборудването.

« към предишната страница