weebly reliable statistics

Отпадни води от населени места

 

Отпадни води от населени места

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЕЛИЩНИ ИФРАСТУКТУРИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ДЪЖДОВНА И БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ. 

 

У Т А И Т Е Л И

Централно или периферно задвижвани скрепери за кръгли басейни и мостов тип скрепери, описващи формата на басейна.
Гравитачните утайко-уплътнители са предназначени за басейни с размери 5 m – 30 m и са с централно задвижване.

Мостов утайкочистач за радиални утайтели

 

Мостов утайкочистач за хоризонтални утайтели и пясъкозадържатели 

 

А Е Р А Т О Р И

Вертикалните и хоризонтални аератори отговарят на всички изисквания в биологическото очистване на водата.  Фиксираните и повърхностните вертикални аератори са направени с възможност за регулиране на дълбочината в зависимост от процеса и типа на аерация в границите 1,5kW до 132kW. 
Количеството кислород варира в границите 1,8 -2,0 kgO2/kW/h.

 

 

Технически характеристики на на мостов тип скрепери

Модел ARBS  5-19 ARBS  20-30 AEBS   31-60
Диаметър (m) 5-19.0 20-30.0 31.0-60
Мин. плътност на стената на резервоара (см) 30 30 40
Диаметър на конуса за утайката (m) 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0
Периферна скорост (sm/s) 2-6.0 2-6.0 2-6.0
Мощност ( kW) 0.25 -0.37 0.37 - 1,1 0.75 - 3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« към предишната страница