weebly reliable statistics

Пречиствателни станции за битови отпадни води

 

Пречиствателни станции за битови отпадни води


 

Екопроект предлага на свойте клиенти комплексни услуги за пречистване на отпадни води от проектирането до доставката и пускането на пречиствателни станции

Пречиствателни станции за битови отпадни води -

Тип Biocon Standard

Подходящи за пречистване на отпадни води от вилни и ваканционни селища, хотели, планински комплекси, малки села, отделни квартали.

Модулните пречиствателни станции за битови отпадни води - Biocon Standard представляват компактни модулни съоръжения за биологично пречистване на отпадните води. В този тип пречиствателни станции се осъществява аеробно биологично пречистване с дезинфекция на отпадъчните води и аеробна стабилизация на излишната активна утайка. Като цяло, процесът на пречистване преминава в две стъпала: 1.Механично пречистване; 2.Биологично пречистване и дезинфекция.

 

ПРЕДИМСТВА на пречиствателните станции за битови отпадни води - Biocon Standard:

 

- Висока степен на пречистване на отпадната вода.

- Компактни размери на всички предлагани модели пречиствателни станции.

- Минимална консумация на ел. енергия.

- Ниски разходи за строително-монтажни дейности.

- Напълно автоматизирано протичане на процесите.

- Цялото оборудване е събрано в  биоконтейнера и не се налага изграждането на обслужваща сграда.

- Минимално количество на отделената утайка.

- Възможност за използване на утайката за наторяване на декоративна и дървесна растителност.

- Не се отделят миризми и вредности.

Пречиствателните станции - "Biocon Standard" и монтираното в тях оборудване са шумоизолирани и не са източник на шум и вибрации.

- Възможност за надземен или подземен монтаж.

- Лесно увеличаване на капацитета на пречиствателните станции, чрез добавяне на допълнителни модули.

- Възможност за използване на пречистената вода за напояване.

- Технологията е сертифицирана и отговаря на всички европейски изисквания.

Варианти за монтаж на пречиствателни станции - Biocon Standard:

I. Надземно изпълнение - пречиствателните станции се монтират  върху бетонов фундамент.

II. Подземно изпълнение - пречиствателните станции се монтират  върху бетонов фундамент. Изпълнението позволява почвена засипка за тревна площ.

III. Полувкопано изпълнение - варианта е комбинация между вариант I и II, като бетоновият фундамент се изпълнява над нивото на подземните води.

Гамата включва модули с капацитет от 50 до 1500 ЕЖ
При необходимост от увеличававане на капацитета е възможно добавяне на модули -      3 броя.

Технически характеристики на пречиствателни станции Biocon Standard (стандартни модели)

 

Модел пречиствателни станции

Еквивалент жители (ЕЖ)

Капацитет (m3/ дн) 

Брой резервоари

Ширина (m)

Височина (m)

Дължина

Biocon 50

50 10 1 2.2 2.9 2.3
Biocoн100 100 20 1 2.2 2.9 3.2
Biocon 150 150 30 1 2.2 2.9 3.2
Biocon 200 200 40 1 2.2 2.9 5.2
Biocon 250 250 50 1 2.2 2.9 7
Biocon 300 300 60 1 2.2 2.9 7.6
Biocon 400 400 80 1 2.2 2.9 9.4
Biocon 500 500 100 1 2.2 2.9 11.2
Biocon 600 600 120 2 2.2 2.9 6.5
Biocon 700 700 140 2 2.2 2.9 8
Biocon 800 800 160 2 2.2 2.9 9
Biocon 900 900 180 2 2.2 2.9 10
Biocon 1000 1000 200 2 2.2 2.9 10.6
Biocon 1100 1 100 220 2 2.2 2.9 11.6
Biocon 1200 1 200 240 2 2.2 2.9 12.6
Biocon 1300 1 300 260 3 2.2 2.9 9.2
Biocon 1400 1 400 280 3 2.2 2.9 10
Biocon 1500 1 500 300 3 2.2 2.9 10.5

 

 

Пречиствателни станции за битови отпадъчни води -

Тип Biocon-P,N removal - с отстраняване на азот и фосфор.

Схема на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води Biocon

Модулните пречиствателни станции за битови отпадни води - Biocon P,N removal представлява компактно модулно съоръжение за биологично пречистване на отпадните води. В него се осъществява аеробно биологично пречистване с нитрификация и денитрификация, дезинфекция на отпадъчните води и аеробна стабилизация на първичната и излишната активна утайка. Като цяло, процесът на пречистване преминава в две стъпала:1.Механично пречистване; 2.Биологично пречистване и дезинфекция.

ПРЕДИМСТВА: Пречиствателни станции -  Biocon- P,N removal-с отсраняване на азот и фосфор.

 

- Висока степен на пречистване на отпадната вода.

- Компактни размери на всички предлагани модели пречиствателни станции.

- Минимална консумация на ел. енергия.

- Ниски разходи за строително-монтажни дейности.

- Напълно автоматизирано протичане на процесите.

- Цялото оборудване е събрано в  биоконтейнера и не се налага изграждането на обслужваща сграда.

- Минимално количество на отделената утайка.

- Възможност за използване на утайката за наторяване на декоративна и дървесна растителност.

- Не се отделят миризми и вредности.

Пречиствателните станции -  и монтираното в тях оборудване са шумоизолирани и не са източник на шум и вибрации.

- Възможност за надземен или подземен монтаж.

- Лесно увеличаване на капацитета на пречиствателните станции, чрез добавяне на допълнителни модули.

- Възможност за използване на пречистената вода за напояване.

- Технологията е сертифицирана и отговаря на всички европейски изисквания.

Варианти за монтаж на пречиствателни станции - Biocon - P,N removal:

I. Надземно изпълнение- пречиствателните станции се монтират  върху бетонов фундамент.

II. Подземно изпълнение- пречиствателните станции се монтират  върху бетонов фундамент. Изпълнението позволява почвена засипка за тревна площ.

III. Полувкопано изпълнение - варианта е комбинация между вариант I и II, като бетоновият фундамент се изпълнява над нивото на подземните води.

 

Технически характеристики на биоконтейнери - Biocon-P,N removal с отсраняване на азот и фосфор

 

Модел пречиствателни станции  

Еквивалент жители (ЕЖ)

Капацитет

(m3/дн)

Брой резервоари

Ширина (m)

Височина (m)

Дължина (m)

Biocon 50 50 10 1 2.2 2.85 3.59
Biocon 100 100 20 1 2.2 2.85 5.75
Biocon 150 150 30 1 2.4 2.85 7.76
Biocon 200 200 40 1 2.4 2.85 9.74
Biocon 250 250 50 1 2.4 2.85 11.69
Biocon 300 300 60 1 2.4 2.85 12.46
Biocon 400 400 80 1 2.4 2.85 14.1
Biocon 500 500 100 2 2.4 2.85 9.58
Biocon 600 600 120 2 2.4 2.85 10.73
Biocon 700 700 140 2 2.4 2.85 13.01
Biocon 800 800 160 3 2.4 2.85 14.03
Biocon 900 900 180 3 2.4 2.85 10.66
Biocon 1000 1000 200 3 2.4 2.85 11.94

 

 

Пречиствателни станции за битови отпадъчни води от еднофамилни, многофамилни къщи, административни сгради и др. 

Този тип пречиствателни станции служат за биологическо третиране на битови и канални води от еднофамилни къщи. Процесът на третиране е на биологическа основа, използваща модифицирана активна утайка с отстраняване на азот и фосфор.

Био реактора включва цилиндрично пластмасово тяло със съд за активиране и компактен съд за утайка. Реакторът е разделен на 3 зони чрез вертикални прегради.

  • Зона без аерация (анаеробна зона без кислород за отстраняване на азот и фосфор и денитрификация).
  • Зона с аерация (нитрификационна зона)
  • Зона за утаяване (за декантиране)

Активната утайка, която определя третирането, превръща органичната материя от отпадъчна вода на жива материя във формата на бактериален растеж или утайка. След като утайката навърши 30 дни, тя става напълно аеробно стабилизирана и няма причина да има биологично разлагане с отделяне на неприятна миризма. Mалкото количество излишна утайка се изпомпва, ако е необходимо. Честотата на премахване на утайка зависи от товара на станцията. Пречиствателното съоръжение действа напълно автоматично.

Технически характеристики на пречиствателни станции за

еднофамилни и многофамилни къщи, административни сгради и др. 

 

Модел пречиствателни станции

B-6

B-10

B-15

B-20

B-30

B-40

Капацитет еквивалент жители (ЕЖ)

2-6 7-10 11-15 16-20 20-30 30-40
             

Капацитет (m3/дн)

0.6-0.9 1.0-1.5 1.6-2.2 2.3-3.0 3.0-4.5 4.5-6.0

БПК-5 (g/дн)

240-360 420-600 660-900 900-1200 1200-1800 1800-2400

Маса (кг)

135 150 180 320 500 570

Размери (DxH)

1.34x1.55 1.76x1.55 1.76x2.90 2.05x2.30 2.30x 2.30 2.60x2.30

Мощност (W)

60 120 150 200 550 550

 

Пречиствателното съоръжение се поставя частично под или частично над земята. Начина на полагане зависи от конкретната ситуация и се определя от квалифициран инженер.

 

 

Винтова решетка за прецеждане на отпадъчните води

 

Изпълнява няколко функции. 
Прецеждане на отпадъчните води. 
Измиване, пресоване и транспорт на уловените отпадъци.

Сепаратор за пясък

Отстранява чакъл, пясък и други минерални частици, 
които имат по-високо относително тегло.
Използва се в индустрии, където има голяма степен за замърсеност с пясък ( преработка на картофи)
Отстранява минерални частици с размер 0,15 – 2 мм
Ефективност - до 97%

« към предишната страница