weebly reliable statistics

Следящи системи

 

Следящи системи

Важен недостатък на слънчевата радиация е малката й мощност, поради което се изискват големи повърхности от скъпоструващи слънчеви клетки за производството на забележително количество електрическа енергия. Това може да се реши чрез:

  • Поставяне на слънчеви клетки в движещи се системи, следящи непрекъснато положението на слънцето, така че да приемат перпендикулярно слънчевата радиация.

При едноосната система модула следи движението на слънцето само от изток на запад. Ъгъла между модула и хоризонта не се променя. Фотоволтаика през целия ден е насочен максимално към слънцето, но не винаги е точно срещу него.Този недостатък е избегнат с двуосовата следяща система. При нея модулът следи слънцето от изток на запад, но в същото време се мени и ъгълът на наклона на фотоволтаика спрямо земята (хоризонта). Така модулът е винаги насочен перпендикулярно спрямо слънчевото лъчение и така се създават условия за по-пълно приемане и трансформиране на слънчевата радиация. Двуосната следяща система е значително по-сложна, но и по-ефективна от едноосната. Следящото устройство увеличава добива на годишна база с 40%

 

 

« към предишната страница