weebly reliable statistics

Третиране на утайки

 

Третиране на утайки

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪННИ  ВОДИ И УТАЙКИ

 

Утаители и утайко-уплътнители

Дозатор за вар

Служи за подготовка и дозиране на вар при процеса на кондициониране на утайките.

 

 

 

 

 

 

  • Модулен компонент


Компактни размери с пълна комбинирана система за физико-химично третиране на отпадъните води и утайки. Всички необходими елементи са инсталирани. Лесна поддръжка и удобен транспорт.

 

 

Teхнически характеристики на модулните компоненти

 

Модел

FRC5-FQ5 FRC10-FQ10 FRC15-FQ15 FRC20-FQ20
Размери        
Обща дължина (mm) 4.5 5.5 6.75 8
Обща дължина (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5
Обща ширина (mm) 2 2 2 2
Оборудване  за флотация FRC 5 FRC 10 FRC 15 FRC 20
Капацитет (m3/h) 5 10 15 20
Флокулатор FLH 5 FLH 10 FLH 15 FLH 20
Инсталирана мощност (kW) 4.1 4.1 4.1 4.1
Автоматична полиелектролитна станция РАР 1500        
Капацитет (полиелектр.0,2%kg/h) 256 256 542 542
Капацитет на резервоара(l) 1500 1500 3500 3500
Обща инсталирана мощност 9kW) 1 1 1 1
Дозаторни помпи        
Дозаторна помпа за флокулация(l/h) 35 75 115 155
Дозаторна помпа за коаголация(l/h) 14 27 35 50
Дозаторна помпа за NaOH(l/h) 35 50 75 75
Електрически панел Вкл.в оборудването Вкл.в оборудването Вкл.в оборудването Вкл.в оборудването


  • Силоз за излишна утайка


Служи за разбъркване на утайка, вар и други реагенти преди

обезводняване.

 

 

 

 


Филтърпреса “Draco”

Обезводняване на утайки
Редукция на влажността до 45%
Лесна подръжка.
Намаляване на стойността за третиране и управление на утайките.
Използва се за механично обезводняване на утайки от пречиствателни станции на населени места и промишлени предприятия.

 Калоуплътнител “Sludgeway”

Кало-уплътнител
Физико-химични утайки
Аеробно-биологични утайки
Анаеробно-биологични утайки
Добавяне на реактиви за повишаване ефективността на процеса 
Приложение – уплътняване преди механично обезводняване на утайките, преди и след аеробна и анаеробна стабилизация на утайките. 
Съоръжението е компонент от пречиствателна станция за отпадъчни води от населени места и промишлени предприятия.

« към предишната страница